ISO 9001
ISO info
ISO 14001
ISO info
ISO 18001
ISO info

tel: +381 18 201120
office@komplast.rs

Kvalitet

ISO 9001

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) je način na koji organizacija upravlja kvalitetom. Pri tome pod pojmom kvaliteta ne podrazumevamo samo kvalitet proizvoda već i kvalitet poslovanja u odnosima sa klijentima i dobavljačima kao i kvalitet same organizacije. Zahvaljujuci Standardu kvaliteta u svakom trenutku se moze imati uvid u svim procesima i aktivnostima pocev od nabavke, ugovaranja, realizacija proizvodnje do prodaje Kroz procedure, uputstva i zapise i njihovo popunjavanje povećava se svest zapošljenih o standardu kvalitetom jer odgovornost za kvalitetno obavljanje posla ne može da leži samo na rukovodstvu firme.


ISO 14001

Sistema menadžmenta zaštite životne sredine (EMS – Ecological Management System) je način da organizacija upravljala svim rizicima značajnih sa ekoloških aspekata životne sredine. Od organizacije se očekuje da sprovede politiku zaštite životne sredine kao i da utvrdi uticaje aspekata koji proizilaže iz realizacije proizvoda. Na globalnom nivou uvodjenjem EMS-a treba da poboljša uticaj organizacija ali i pojedinaca na životnu sredinu.


OHSAS 18001

Upravlja rizicima po zdravlje i bezbednost zaposlenih na radu OHSAS 18001 je način da organizacija eliminise rizike po zdravlje i bezbednost na radu. Svrha OHSAS-a je da se aktivnostima u okviru organizacije u kojima se javlja rizik po zdravlje i bezbednost zaposlenih, poštovanjem propisa po OHSAS-u predvidi mogućnost pojave rizika i njihova eliminacija ili smanji verovatnoće njihove pojave kao i način postupanja u kriznim situacijama (razne nezgode na poslu). Na takav način organizaciji upravlja rizikom.